• Safety Check: Gebruikt u de juiste PBM's? De aard van de werkzaamheden binnen uw bedrijf, bepalen … [LEES VERDER]

    Safety Check
  • De verplichte RI&E.Als u ondernemer bent en u heeft personeel in dienst, dan verplicht de … [LEES VERDER]

    Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen , ook wel PBM's of PPE's genoemd, worden ingezet als gevaren op de … [LEES VERDER]

    Persoonlijke BeschermingsMiddelen
““Veiligheid is geen luxe! Bedrijfsongevallen zijn onomkeerbaar” .” – Willem Wagenaar

VERPLICHTE RI&E

 De overheid verplicht ondernemers een risicoinventarisatie & evaluatie te hebben. Heeft u dit geregeld? lees verder

SAFETY CHECK

Maak een afspraak met onze veiligheidskundigen om te zien of u aan de minimale veiligheidseisen eisen voldoet. lees verder

WANNEER PBM’S?

De werkgever is verplicht de juiste beschermingsmiddelen te verstrekken. Heeft u dit goed geregeld? lees verder

PBM’S & ARBO

Onze expertise op het gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen leidt tot minder risico en lagere kosten. lees verder

ONZE EXPERTISE

Onze veiligheidskundigen helpen bedrijven bij het bevorderen van veiligheid. Wilt u dit ook geregeld hebben? lees verder

WEBSHOP

Weet u al precies wat u nodig heeft? Dan kunt u hier direct onze PBM’s bestellen. Bellen mag natuurlijk ook Direct onze PBM's bestellen

HELP OOK MEE AAN EEN SCHONERE WERELD

CIRCULAIRE ECONOMIE
Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan
en geen afval ontstaat. Een circulaire economie. Waarin
producten zodanig worden ontworpen dat grondstoffen
of componenten beschikbaar blijven voor een volgende
gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en
milieu. Lees meer in onze info folder.